Opłaty

    Na koszty dokonania czynności notarialnej składają się, w zależności od rodzaju czynności, następujące opłaty:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych),
  • podatek od darowizn (na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn),
  • opłata sądowa (na podstawie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
  • taksa notarialna wraz z podatkiem VAT w stawce 23% (na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

    Podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które notariusz z mocy prawa pobiera, przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu.
    Celem określenia dokładnych kosztów czynności notarialnej, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny, bądź mailowy. Zostaniecie Państwo szczegółowo poinformowani o należnościach związanych z czynnością, którą chcecie Państwo dokonać.
Copyright epiprojekt